Skip to content

Home

 • 主席:

 • 副主席:
  • 连庭杰先生
   教育局课程支援分部总课程发展主任(科技教育)
   当然委员
 • 委员:
  • 陈祥伟先生
   伊利沙伯中学校长
  • 陈锦权先生
   五育中学副校长
  • 陈绮云女士
   保良局庄启程预科书院副校长
  • 郑爱远先生
   英皇书院同学会小学副校长
  • 冯伟亮先生
   香港电子科技教育学会会长
  • 何倩姝女士
   东华三院丘子田纪念中学健康管理与社会关怀科科主任
  • 许珊珊女士
   九龙妇女福利会李炳纪念学校教师
  • 江绍祥教授
   香港教育大学电子学习与数码能力研究讲座教授
  • 郭文钊先生
   中华基督教会基法小学校长
  • 林咏宜女士
   教育局质素保证分部总主任(学校质素保证)
   当然委员
  • 劉庆强博士
   职业训练局青年学院 (葵涌、薄扶林)院长
  • 梁超敏博士
   香港大学牙医学院临床副教授
  • 李建文先生
   天主教慈幼会伍少梅中学校长
  • 吴家明先生
   香港考试及评核局评核发展部经理
   当然委员
  • 伍美思女士
   圣杰灵女子中学电脑科科主任
  • 吴子杰先生
   香港中国妇女会中学资讯科技科科主任 
  • 黄家伟博士
   香港大学教育应用资讯科技发展研究中心主任
 • 秘书:
  • 陈家儿博士
   教育局课程支援分部高级课程发展主任(科技教育)
    
学 年
日 期
开 会通知
会 议简讯
2023-2025 06-10-2023 检视 (英文版)  
2021-2023 05-07-2023 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
19-05-2023 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
21-11-2022 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
31-05-2022 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
25-10-2021 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2019-2021 02-08-2021 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
21-01-2021 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
31-08-2020 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
20-01-2020 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
14-10-2019 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2017-2019 31-05-2019 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
13-11-2018 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
03-10-2017 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2016-2017 28-06-2017 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
09-03-2017 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
05-10-2016 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2015-2016 29-06-2016 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
25-02-2016 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
08-10-2015 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2014-2015 03-07-2015 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
11-03-2015 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
03-11-2014 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2013-2014 26-06-2014 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
10-03-2014 检视 (英文版) 检视 (英文版)
25-09-2013 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2012-2013 28-6-2013 检视 (英文版) 检视 (英文版)
01-02-2013 检视 (英文版) 检视 (英文版)
08-11-2012 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2011-2012 13-06-2012 检视 (英文版) 检视 (英文版)
20-02-2012 检视 (英文版) 检视 (英文版)
21-10-2011 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2010-2011 06-07-2011 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
16-05-2011 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
25-11-2010 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2009-2010 28-06-2010 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
22-04-2010 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
18-11-2009 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2008-2009 19-06-2009 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
28-11-2008 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2007-2008 03-07-2008 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
23-04-2008 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
01-11-2007 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
 2006-2007 22-06-2007 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
20-12-2006 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
26-10-2006 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2005-2006 15-06-2006 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
20-02-2006 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
26-10-2005 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2004-2005 21-04-2005 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
28-02-2005 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
04-10-2004 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
2003-2004 24-06-2004 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
02-03-2004 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
09-10-2003

检视 (英文版)

检 视 (英文版)

2002-2003

23-06-2003 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
07-03-2003 检视 (英文版) 检 视 (英文版)
07-10-2002

检视 (英文版)

检视 (英文版)
2001-2002 09-07-2002

检视 (英文版)

检视 (英文版)
08-04-2002 检视 (英文版) 检视 (英文版)
14-01-2002 特 别会议 检视 (英文版)
24-10-2001 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2000-2001 04-07-2001

检视 (英文版)

检视 (英文版)
28-03-2001 检视 (英文版) 检视 (英文版)
05-01-2001

检视 (英文版)

检视 (英文版)
08-09-2000 检视 (英文版) 检视 (英文版)
1999-2000 03-07-2000

检视 (英文版)

检视 (英文版)
05-04-2000

检视 (英文版)

检视 (英文版)
31-01-2000

检视 (英文版)

检视 (英文版)
01-11-1999

检视 (英文版)

检视 (英文版)