Skip to content

Home

 • 主席:

 • 副主席:
  • 王庆宜女士
   教育局课程发展处总课程发展主任(体育)
   当然委员
 • 委员:
  • 张善婷博士
   香港中文大学运动科学与体育系高级讲师
  • 周志清博士
   香港教育大学健康与体育学系助理教授
  • 朱铠滢女士
   黄埔宣道小学教师
  • 侯肇鑫女士
   教育局质素保证分部主任(学校质素保证)
   当然委员
  • 韩思思博士
   香港浸会大学体育及健康学系一级讲师
  • 徐区懿华女士
   福建中学附属学校校长
  • 林海明先生
   明爱乐进学校学生支援组主任
  • 林嘉威先生
   圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学助理校长
  • 罗英勤医生
   中国香港运动医学及运动科学学会干事
  • 李绍良先生
   天水围循道卫理中学副校长
  • 马卓恒先生
   保良局林文灿英文小学体育科科主任
  • 马慧茹女士
   圣芳济各书院校长
  • 吴俊雄先生
   中华基督教会方润华中学校长
  • 谭智聪先生
   青年会书院副校长
  • 尹绍光先生
   浸信会沙田围吕明才小学校长
  • 黄玉琴女士
   香港学校体育学会委员
  • 叶弘博士
   香港考试及评核局评核发展部高级经理
   当然委员
 • 秘书:
  • 伍智盈女士
   教育局课程发展处高级课程发展主任(体育)
    
学 年
日 期
开 会通知
会 议简讯
2021-2023 11-05-2023 检视 (英文版) 检视 (英文版)
08-02-2023 检视 (英文版) 检视 (英文版)
09-11-2022 检视 (英文版) 检视 (英文版)
10-08-2022 检视 (英文版) 检视 (英文版)
28-04-2022 检视 (英文版) 检视 (英文版)
26-10-2021 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2019-2021 06-07-2021 检视 (英文版) 检视 (英文版)
23-11-2020 检视 (英文版) 检视 (英文版)
26-08-2020 检视 (英文版) 检视 (英文版)
09-10-2019 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2017-2019 05-06-2019 检视 (英文版) 检视 (英文版)
16-10-2018 检视 (英文版) 检视(英文版)
11-06-2018 检视 (英文版) 检视(英文版)
27-10-2017 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2015-2017
03-07-2017 检视 (英文版) 检视 (英文版)
21-04-2017 检视 (英文版) 检视 (英文版)
29-09-2016 检视 (英文版) 检视 (英文版)
28-06-2016 检视 (英文版) 检视 (英文版)
26-04-2016 检视 (英文版) 检视 (英文版)
03-11-2015 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2014-2015
07-07-2015 检视 (英文版) 检视 (英文版)
25-03-2015 检视 (英文版) 检视 (英文版)
03-11-2014 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2013-2014 13-06-2014 检视 (英文版) 检视 (英文版)
23-09-2013 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2012-2013
04-07-2013 检视 (英文版) 检视 (英文版)
29-11-2012 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2011-2012 03-07-2012 检视 (英文版) 检视 (英文版)
12-12-2011 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2010-2011 13-06-2011 检视 (英文版) 检视 (英文版)
21-03-2011 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2009-2010 25-05-2010 检视 (英文版) 检视 (英文版)
09-10-2009 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2008-2009 03-07-2009 检视 (英文版) 检视 (英文版)
30-03-2009 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2007-2008 09-07-2008 检视 (英文版) 检视 (英文版)
12-12-2007 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2006-2007 24-08-2007 检视 (英文版) 检视 (英文版)
18-12-2006 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2005-2006 29-05-2006 检视 (英文版) 检视 (英文版)
22-03-2006 检视 (英文版) 检视 (英文版)
24-10-2005 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2004-2005 07-07-2005 检视 (英文版) 检视 (英文版)
29-04-2005 检视 (英文版) 检视 (英文版)
28-01-2005 检视 (英文版) 检视 (英文版)
11-10-2004 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2003-2004 21-06-2004 检视 (英文版) 检视 (英文版)
09-01-2004 检视 (英文版) 检视 (英文版)
17-09-2003 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2002-2003 02-05-2003 检视 (英文版) 检视 (英文版)
16-01-2003 检视 (英文版) 检视 (英文版)
12-09-2002 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2001-2002 24-04-2002 检视 (英文版) 检视 (英文版)
11-01-2002 检视 (英文版) 检视 (英文版)
10-10-2001 检视 (英文版) 检视 (英文版)
2000-2001 18-06-2001 检视 (英文版) 检视 (英文版)
28-03-2001 检视 (英文版) 检视 (英文版)
19-01-2001 检视 (英文版) 检视 (英文版)
20-11-2000 检视 (英文版) 检视 (英文版)
15-09-2000 检视 (英文版) 检视 (英文版)
1999-2000 21-06-2000 检视 (英文版) 检视 (英文版)
12-05-2000 检视 (英文版) 检视 (英文版)
17-03-2000 检视 (英文版) 检视 (英文版)
11-02-2000 检视 (英文版) 检视 (英文版)
13-01-2000
29-10-1999 检视 检视 (英文版)